Over ons

FOCUS OP PERSOONLIJKHEID: HOOGWAARDIGE THERAPIE BIJ PRAKTIJK LEYAN 

Bij Praktijk Leyan ligt onze focus op persoonlijkheidsproblematiek, die vaak complex en hardnekkig van aard is. Het vergt doorzettingsvermogen om tijdens de therapie te begrijpen waar klachten vandaan komen en hoe uw persoonlijkheid hierin een rol speelt.

Tijdens de therapie zult u leren om steeds bewuster te worden van uw eigen gedachten en gevoelens. Onze therapeuten zullen u helpen bestaande denkpatronen te doorbreken, een nieuwe manier van kijken naar lastige kwesties te ontwikkelen en u gemotiveerd te houden om hieraan te blijven werken.

VERTROUWEN TUSSEN THERAPEUT EN CLIËNT: DE SLEUTEL TOT SUCCES

Bij Praktijk Leyan beschouwen we vertrouwen tussen therapeut en cliënt als een van de belangrijkste voorwaarden voor het opbouwen van een goede therapeutische relatie. Hoewel dit voor de meeste mensen vanzelfsprekend lijkt, realiseren we ons dat dit voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die vaak teleurstellingen hebben ervaren in relaties met anderen, niet altijd vanzelfsprekend is.

Onze missie

Onze missie is het leveren van hoogwaardige, gepersonaliseerde zorg aan cliënten, rekening houdend met hun diverse culturele achtergronden en respect voor verschillen in opvattingen, waarden en attitudes. We geloven dat de persoon zelf centraal staat en dat elke individuele behoefte een andere benadering van therapie vereist. We brengen de klachten in kaart en samen met de cliënt identificeren we de situatie, de knelpunten en de beste aanpak om deze aan te pakken. We streven naar transparantie en doelgerichtheid in ons werk, waarbij we mensen professioneel motiveren om hun doelen te bereiken en zelfstandig te worden.

Onze visie

Onze begeleiding is gericht op zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. We streven ernaar mensen te helpen een hogere kwaliteit van leven te bereiken.

Bij Praktijk Leyan hebben we de ambitie om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en om mensen de juiste persoonsgerichte zorg te bieden. In de komende jaren willen we hoogwaardige diensten aanbieden, waaronder:

  • Het creëren van een veilige intermenselijke relatie
  • Het bieden van kwalitatieve behandelingen
  • Wederzijds respect
  • Samenwerking om alle cliënten te helpen hun doelen te bereiken
  • Handhaven van professionele en ethische normen
Over ons